Amaçlarımız

 • Hemşehrilerimizin ve üyelerimizin birbirleriyle olan iletişimlerini sağlamak,
 • Sosyal ve kültürel değerlerimizin korunmasını gözetmek ve yaşatmak,
 • Yardımlaşma ve Dayanışmayı ilke edinmek,
 • Tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması ve yaşatılmasına destek vermek,
 • Milli ve manevi değerlerimizin korunması için faaliyette bulunmak,
 • Sevgi ve saygıya dayalı, Dostluk ve kardeşlik duygularını kuvvetlendirmek,
 • Ortaöğretim ve Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize yardımcı olmak,
 • Altınyayla ve Köylerin geliştirilmesi ve yapılandırılması için Proje üretmek,
 • Derneğin ihtiyacı olan taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak,
 • Dayanışmayı sağlamak amacı ile Yardım sandığı kurmak,
 • Yardım toplama kanunu ve Ana tüzüğün hükümleri uygun bağış almak ve vermek.