İlkelerimiz

 • Şeffaflık
 • Planlılık
 • Profesyonellik
 • Yenilikçilik
 • Sürekli gelişme
 • Katılımcılık
 • Evrensellik
 • Yüksek farkındalık
 • Süreç odaklı olma
 • Süreçleri sürekli iyileştirme
 • Paylaşımcılık
 • Özverili çalışmak
 • Vefakarlık
 • Yönetimde liderlik ve profesyonellik
 • Sürekli eğitim
 • Hoşgörü
 • Kararlılık ve tutarlılık
 • Üye odaklılık