Değerlerimiz

 • İnsan değerli ve yüce bir varlıktır.
 •   “Önce insan” anlayışı ile başarılı olacağız.
 • Üyelerimizin memnuniyeti esastır.
 • Derneğimizde gelişmek, değişmektir.
 • Gelişmeye, tüm üyelerimizin açık olmasını hedefleriz.
 • Üyelerimizin görüş ve önerileri bir iyileştirme fırsatıdır.
 • Problemleri, iyileştirmek için fırsat biliriz.
 • Sistem geliştirmede, Toplam Kalite Yönetim felsefesi bir araçtır.
 • Bir işi ilk defada doğru ve tam yapmak önemlidir.
 • Kaliteli iletişim, çift yönlü iletişimdir.
 • Anlaşılmaktan çok, anlamaya önem veririz.
 • İletişimde hiyerarşik saygınlığı önemsiyoruz.
 • Yönetimde liderliği ve profesyonelliği esas alıyoruz.
 • “Ben” yerine “Biz” anlayışını benimsiyoruz.
 • “Çorbada benim de tuzum var” diyen herkes bir üyemizdir.
 • Herkesin içindeki enerjisini açığa çıkarmasına fırsat veririz.
 • Bütün yetenekleri en iyi şekilde değerlendiririz.
 • Öğrenen organizasyon olmayı önemsiyoruz.
 • Zaman israfı, kayıplarımızın en büyüğüdür.
 • Özdenetim, denetimlerin en güzelidir.
 • Geçmişe vefa biz de bir borçtur.