Misyon ve Vizyonumuz

  • Toplumumuzun değerleri ile örtüşen, sosyal ve kültürel yapımızı , sevgi ve saygı çerçevesi içinde, dostluk ve kardeşlik ilkeleri doğrultusunda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın esas alındığı, çağdaş metot ve teknikleri kullanarak, profesyonel yönetim anlayışı içinde, üyelerin mutluluğunu esas alan örnek bir dernek olmaktır.
  • Yönetimde öncülük anlayışı içerisinde, üyeler arasında koordinasyonu ve karşılıklı iletişimi sağlamak.
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için araştırma yapmak, yeniliklere açık olmak.
  • Etkili  özdenetim ve iletişimi kurmak.
  • Çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak, insan kaynaklarını ve maddi kaynakları etkili ve verimli kullanmak.